ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

I. základní ustanovení

Tento dokument byl zpracován v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES“ (dále jen GDPR).

Správce osobních údajů:

Ing. Hana Marková
se sídlem Ústecká 680, Česká Třebová - Parník, PSČ 560 02
IČO: 74454293
e-mail: simir@orlicko.cz
telefon: +420 604 218 300

Subjekt údajů:

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Osobní údaje:

Osobní údaje jsou veškeré informace, dle kterých lze identifikovat fyzickou osobu.

II. kategorie a účel zpracování osobních údajů

Pro poskytování našich služeb potřebujeme znát následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • telefonní číslo (nepovinné)
  • e-mailová adresa

Osobní údaje, které nám budou poskytnuty prostřednictvím webových stránek, použijeme pro následující účely:

  • kontaktování odesílatele zprávy týkající se odpovědi na jeho dotaz či poptávku služeb

III. doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou. Tato doba byla stanovena v délce 1 měsíce.

IV. Práva související se zpracováním osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

  • Právo požadovat přístup k osobním údajům
  • právo požadovat opravu, výmaz, omezení osobních údajů
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese simir@orlicko.cz

Kliknutím na “Přijmout”, poskytujete souhlas s ukládáním cookies na vašem zařízení za účelem zlepšování funkčnosti, použitelnosti a výkonu webu. Bližší informace najdete ZDE.